Projekt edukacyjny „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie"

25. 09. 2017
Rekrutacja do Projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie. W dniu 22. 09. 2017r. o godz.15.15 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie, w budynku szkoły w Korytowie odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 1. Grażyna Glazik – koordynator szkolny
 2. Teresa Drewka – wicedyrektor szkoły
 3. Zofia Górska – nauczyciel prowadzący zajęcia
 4. Kamilla Ryzop – nauczyciel prowadzący zajęcia
 5. Magdalena Chmielewska – nauczyciel prowadzący zajęcia
 6. Renata Ławicka – nauczyciel prowadzący zajęcia
 7. Elżbieta Lipka – nauczyciel prowadzący zajęcia
 8. Janina Cieślakiewicz – nauczyciel prowadzący zajęcia
 9. Justyna Siarkiewicz – Hoszowska – nauczyciel prowadzący zajęcia
 10. Marlena Wójcik – nauczyciel prowadzący zajęcia
 11. Przemysław Kutowski – nauczyciel prowadzący zajęcia

Głównym celem Komisji było szczegółowe zapoznanie się i weryfikacja złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie. Rekrutacja trwała od 18.09.2017r do 22.09.2017r do godz.15.00. W tym okresie wszyscy gimnazjaliści mieli możliwość pobrania i złożenia deklaracji w sekretariacie Szkoły. Od uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Projekcie wpłynęły 64 formularze zgłoszeniowe. Kryteria kwalifikowalności do Projektu zostały określone w Regulaminie Projektu. Komisja Rekrutacyjna sprawdzała warunek spełniania kryteriów formalnych. 
   W wyniku weryfikacji dokumentów oraz dyskusji członków Komisji Rekrutacyjnej dokonano wyboru 50 uczniów (w tym 5 uczniów zdolnych oraz 36 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), którzy zostaną uczestnikami Projektu.

01. 09. 2017

Projekt edukacyjny. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie realizuje projekt pn. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 . Beneficjentem projektu jest  Gmina Bukowiec. Okres realizacji projektu: 01. 09. 2017 r. - 30. 09. 2018 r. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczennic i uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Gimnazjum w Korytowie.
   Oferujemy:
Zajęcia z doradztwa zawodowego - warsztaty w zakresie rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wycieczki do lokalnych zakładów pracy, instytucji wspierających przedsiębiorczość.
 Zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami dydaktycznymi
(z matematyki, języka polskiego,  języka angielskiego,  języka niemieckiego , biologii, geografii oraz informatyki).
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie: 18. 09. 2017 r. - 30. 09. 2017 r.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie
kom. 725 317 535, tel/faks 52 3317535
e-mail: gimkor3@gmail.com  www.gimbukowiec.republika.pl 
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Pliki do pobrania:
regulamin projektu doc
formularz zgłoszeniowy doc
ulotka informacyjna o projekcie pdf
plakat